Dartmoor National Park

 כאשר אומרים דארטמור , התמונה הראשונה שצצה בזיכרון היא של כלבם של בסקרוויל, שהיה

משסע את קורבנותיו בביצות המקומיות. אבל במציאות כנראה תראו את סוסי הפוני רועים  בביצות סחופות הרוחות. אל תאכילו את הסוסונים בבקשה.

אבל אפשר לשכור סוסים בחוות לרכיבה, או לשכור אופניים לטיול. מידע רחב יש במרכזי המידע