Castelnaud
עיירה זו שולטת על עמק הדורדון. המבצר נבנה במאה ה13, ולאחרונה הסתיימו השיפוצים. התצפית ממנו היא מדהימה. המוזיאון ללחימת ימי הביניים נמצא בתוכו,שווה ביקור.
המבצר היה בידיים אנגליות עד 1442 ורק אז בסוף מלחמת מאה השנים עבר לידיים צרפתיות.
Chateau de Castelnau.

המבצר נבנה ב1214 על ידי סיימון ממונפורט, מאוחר יותר המבצר עבר לידי האנגלים, ובמהלך מלחמת 100 השנה החליף ידיים פעמים רבות,ועם סיום המלחמה שופץ. תושבי הכפר החלו להשתמש באבני המבצר לבניה בבתיהם, והמבצר כמעט נהרס.
למעשה אין לנו מה לבקר במבצר המאיים הנ"ל, השיפוצים בו הסתיימו זה עתה,ואין בו ייחודיות מול מבצרים אחרים דומים, לעומת זאת נמצא בתוכו מוזיאון נשק של ימי הביניים-מרתק לילדים ממין זכר בגיל המתאים.