לסקו 2– lascaux

הייחוד של מערות אלו, כאן לא חיו האנשים בתוכם, כמו חיות נרדפות, כפי שרואים בחלק גדול מהמערות. כאן היה אולי מקדש קדום, זו הייתה מערה של פולחן בלבד. לא נמצאו בה שרידי חיים יומיומיים,רק הציורים, המעידים על עצמם
ב1940,ארבעה נערים מעדו לתוך מערה באזור לסקו. הם מצאו מערה מלאה ציורי קיר, של סוסים, שוורים פראיים צבועים אדום, ושחור וכמה ציורים בצהוב. הארכיאולוגים משייכים את המערות לפני 15.000שנה.
ב1963 , המערות נסגרו למבקרים,בגלל הזיהום שנוצר בהם ומתוך מגמה לשמר אותן. האתר החלופי הוא לסקו שתיים,הצרפתים יצרו העתק מדויק של המערות, כולל שימוש באמצעי יצירה דומים לאלו של האדם הקדמון. יש שתי מערות עיקריות באתר- האולם הגדול, של השוורים וגלריית הציור, קבוצה של סוסים דוהרים, ושוורים פראים שרצים לכיוון האחר.