Grotte de font de gaumeכניסה 10-12,14-17 בקיץ עד 18 סגור ביום ג. כל השנה.
מקומות יש להזמין בטלפון 0553069080 או במערה עצמה. כמו בכל המערות יש הגבלת מקומות כניסה.
על הקירות ציורי האדם הקדמון בצבעים שונים, נחשבת אחת המיוחדות מסוגה מהתקופה הפאליאוליתית, הציורים צבעונים וכמובן של החיות שהיו מוכרות אז.
היתרון של מערה זו ,העובדה שכל הציורים מקוריים, לא העתקים.
אסור לצלם בתוכה-זו רק הכניסה.