ארנהם

עיר המהווה את עיר הבירה של הנפה, העיר השנייה בגודלה בנפה אחרי נמייכן ונמצאת בין 10 הערים הגדולות של הולנד.מוכרת מאד מתקופת מלחמת העולם השנייה ומבצע שוק הירק עליו גם התבסס הסרט "גשר אחד רחוק מדי". בסביבה אתרים שונים המנציחים את הנספים ואת המבצע עצמו.
שווה לראות את הגשר, את העיר עצמה, ואתרים בסביבתה המאפשרים חזרה בזמן לתקופות שהיו.
בסמוך לעיר נמצא גן חיות ספארי גדול –בורחר זו וגם אופנלוכט מוזיאום