רוטרדם

רוטרדם בת 600,000 תושבים, היא עיר אחרת. רוטרדם של "בתי הקוביה" המפורסמים, מגדל יורומוסט, קריית המוזיאונים, הנמל העתיק וגרדי השחקים. כל אלו נותנים לעיר אווירה אחרת לחלוטין מזו שבערים שראינו עד עכשיו זוהי עיר מודרנית, שאין בה מרכז של "עיר עתיקה" האתרים לביקור מפוזרים על פני העיר כולה העיר כולה נבנתה מחדש, אחרי שנהרסה לגמרי במלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים הפציצו אותה, בגלל הנמל המרכזי והחשוב שהיה בה.הנמל שוב פעיל מאד והוא הגדול ביותר בעולם כולו. רוב תנועת מיכליות הנפט עוברת דרכו