מרמולדה


מילים לא יוכל לתאר את ההר, חובה לראות אותו, רק אז נתן להבין את מלוא המשמעות של הדולמיטים הגבוהים. זה ההר הגבוה בדולמיטים, בגובה 3342 מטר
נגיש בקיץ למטיילים ובחורף לסקי.
בתקופת המעבר הרכבלים לא פועלים ולא ניתן לעלות למעלה.
הרכבלים (לא לשם סקי) פעילים תקופה קצרה ממחצית יוני ועד מחצית ספטמבר.
שימו לב- ביום מעונן חבל על הטרחה לעלות.