נפת ג'נבה Geneva

למעשה הקנטון כאן נקרא הרפובליקה והקנטון של ג'נבה République et Canton de Genève בגלל הקשר הבלתי מנותק עם צרפת. היא נפה המוקפת בטריטוריה צרפתית חוץ מהגבול הצר עם קנטון ואו(ד) כולה צרפתית.
לא פלא שקשה להפריד ביקור בג'נבה לבין ביקור ביעדים צרפתיים סביב האגם ובקרבתו.
למשתמשי GPS חשוב מאד להבחין מי מהיעדים שייך לשוויץ ומי מעבר לגבול שייך בעצם לצרפת כדי להשתמש יעיל בנווט.
הקנטון לא רק צרפתי בגבולותיו שפתו ותרבותו הוא גם הצטרף לשוויץ באיחור אחרי כיבוש נפוליון ועם ההסדרים החדשים בקונגרס וינה ב1815. עד אז הוא היה צרפתי לחלוטין.

נפה מערבית מאד של שוויץ, דוברת צרפתית ויקרה.
כמו בנפות אחרות מחולקת לעיר ג'נבה עצמה וליעדים אחרים מסביב לאגם.