LABYRINTHE AVENTURE פארק לבירנטים

פארק של לבירנטים- נמצא ב EVIONNAZ
מעל 50 משחקים לנוער וילדים. מגלשות הרים, טיפוס על קירות, טרמפולינות, כל מיני מתקנים, צינורות ומבוכים
גם בתוך המבוך עצמו, צריך לעבור מסלולי מכשולים חביבים (אומגה, גשרונים וכו') וגם בשטחים בתוך המבוך ובסופו יש מגלשות ענק שבהם מתגלשים עם שקים. בסיום המבוך יש עוד מתקנים נחמדים כמו אופניים בצורות מוזרות וגדלים שונים שאפשר לרכב עליהם וגם משחקים שונים מעץ.